Biochemicko-hematologické laboratórium

Zdravotná laborantka:
Mgr.MACÁKOVÁ Daniela

Kontakt:

0917 483 377

Ordinačné hodiny:
Pondelok: 07:30 – 12:00
Utorok: 07:30 – 12:00
Streda: 07:30 – 12:00
Štvrtok: 07:30 – 12:00
Piatok: 07:30 – 12:00
12:00 – 16:00 administratíva
  • základné vyšetrenie krvi, séra a plazmy
  • zber materiálu z ambulancie
  • jednorazový odberový materiál
  • kapilárny odber na vyšetrenie glykémie
  • výsledky KO a základné vyšetrenie moču
  • výsledky rutinných biochemických vyšetrení
  • príjem biochemického materiálu denne
  • denne dostupnosť výsledkov všetkých vyšetrení