Firma

Obchodné meno:
Poliklinika Giraltovce ILB, s.r.o.

Rok vzniku:
1998

Sídlo:
Kukorelliho 334/16
087 01 Giraltovce

IČO:
36 452 998

DIČ:
2021 584 642

Prevádzka:
Budova Polikliniky, Kukorelliho 334/16
Budova Lekárne, Kukorelliho 337

Bankové spojenie:
Slovenská sporiteľňa, a.s.

Hlavný predmet činnosti:
Prevádzkovanie zdravotného zariadenia

Číslo účtu:
0450948763/0900

Právna norma:
Spoločnosť s ručením obmedzeným

Štatutárny orgán:
Riaditeľ a konateľ spoločnosti:
Mgr. Zuzana Gajdošíková