Fyziatricko-rehabilitačná ambulancia

Lekár:
MUDr.SIMOVÁ Marcela

Fyzioterapeuti:
Mgr.KOČIŠOVÁ Miriama

VASIČKOVÁ Slávka

Mgr.KOSTURKOVÁ Viera

Kontakt:

0915 112 478

Ordinačné hodiny:
Pondelok: 07:30-15:30 liečebné procedúry
Utorok: 07:30-15:30 liečebné procedúry, administratíva
Streda: 07:30-15:30
Štvrtok: 07:30-15:30 liečebné procedúry, administratíva
Piatok: 07:30-15:30
12:00 – 12:30 obedňajšia prestávka
  • základné vstupné a kontrolné rehabilitačné vyšetrenie
  • diagnostika ochorení, stanovenie dĺžky, postupu a spôsobu liečby
  • predpis liečebných procedúr