Interná a diabetologická ambulancia

Lekár:
MUDr.SLIVKA Marián, PhD.

MUDr.GMITTEROVÁ Jarmila

Sestra:
Bc.KŠONŽEKOVÁ Monika

Kontakt:
0917 025 781

Ordinačné hodiny:
Pondelok: 07:30 – 15:30 odbery,testy, administratíva
Utorok: 07:30 – 15:30 Dr.Slivka
Streda: 07:30 – 15:30 odbery, testy, administratíva
Štvrtok: 07:30 – 15:30 Dr.Gmitterová
Piatok: 07:30 – 15:30 odbery, testy, administratíva
12:00 – 12:30 obedňajšia prestávka
  • preventívne vyšetrenia
  • komplexné interné vyšetrenie zamerané na diagnostiku, diferenciálnu diagnostiku a liečbu vnútorných chorôb (obličiek, prostaty, pečene, štítnej žľazy, nádorových markerov)
  • kontrolné interné vyšetrenia za účelom indikácie medikamentóznej liečby a potrebných doplňujúcich vyšetrení
  • kontrolné interné vyšetrenia za účelom indikácie medikamentóznej liečby a potrebných doplňujúcich vyšetrení
  • posudkové interné vyšetrenia zamerané na posúdenie zdravotného stavu
  • vyšetrenie potrebné ku kúpeľnej liečbe
  • prevencia a diagnostika diabetes mellitus, poruchy výživy a iných metabolických ochorení
  • základná edukácia pacientov o zdravej výžive, zdravom životnom štýle
  • liečba diabetes mellitus
  • práca s diabetickými pomôckami