Kontakt

Adresa:
Poliklinika Giraltovce ILB, s.r.o.
Kukorelliho 334/16
087 01 Giraltovce

Tel. číslo:
0908 349 543

e-mail:
ilb@ilb.sk

Sekretariát, personálne a mzdové oddelenie:

Tel. číslo:
0908 349 543

Informácie

Tel. číslo:
054/48 88 218