Očná ambulancia

Lekár:
MUDr.ULIČNÝ Pavel

Sestra:
Mgr. PACÁKOVÁ Jana

Kontakt:

0907 554 987

Ordinačné hodiny:
Pondelok: 7:30 – 15:30 testy, perimetre, administratíva
Utorok: 7:30 – 15:30 testy, perimetre, administratíva
Streda: 12:00 – 18:00
Štvrtok: 7:30 – 15:30 testy, perimetre, administratíva
Piatok: 7:30 – 15:30 testy, perimetre, administratíva
12:00 – 12:30 obedňajšia prestávka
 • komplexné očné vyšetrenie dospelých a detí:
  • - vyšetrenie zrakovej ostrosti
   - korekcia zrakovej ostrosti
   - vyšetrenie predného a zadného segmentu oka (sietnice a zrakového nervu)
   - meranie očného tlaku
   - vyšetrenie zorného poľa
 • preventívne prehliadky:
  • - povinné u zamestnávateľa
   - pred nástupom do zamestnania
   - vodičské oprávnenie
 • aplikácia kontaktných šošoviek