Ortopedická ambulancia

Lekár:
MUDr.KŇAZOVICKÝ Peter

Sestra:
TKÁČOVÁ Gabriela

Kontakt:

0915 223 921

Ordinačné hodiny:
Pondelok: 07:30 – 15:30
Utorok: 07:30 – 15:30 infúzna liečba, administratíva
Streda: 07:30 – 15:30 infúzna liečba
Štvrtok: 07:30 – 15:30 infúzna liečba
Piatok: 07:30 – 15:30 infúzna liečba
12:00 – 12:30 obedňajšia prestávka
  • prevencia, diagnostika, liečba, posudzovanie a výskum ochorení a úrazov pohybového ústrojenstva všetkých vekových kategórií
  • ošetrovanie poúrazových stavov pohybového aparátu s neodkladnou aj plánovanou operatívou