Pediatrická ambulancia

Lekár:
MUDr.ELIAŠOVÁ Jana

MUDr.MATIJKOVÁ Barbora

Sestra:
UNGVARSKÁ Agáta

Kontakt:
0917 468 092

Ordinačné hodiny:
Pondelok: 07:00 – 14:00
Utorok: 07:00 – 14:00
Streda: 07:00 – 14:00
Štvrtok: 11:30 – 18:00
Piatok: 07:00 – 14:00
07:00 – 07:30 odbery
12:00 – 12:30 obedňajšia prestávka
14:00 – 15:30 administratíva
  • primárna starostlivosť celého rozsahu o deti a dorast
  • diagnostika a liečba bežných ochorení
  • preventívne prehliadky a očkovanie
  • poradenstvo
  • odporučenia ďalších odborných vyšetrení