Pneumologická (pľúcna) ambulancia

Lekár:
MUDr.LEŠČIŠINOVÁ Helena

Sestra:
TKÁČOVÁ Gabriela

Kontakt:

0915 223 921

Ordinačné hodiny:
Pondelok: 07:30 – 15:30 kalmetizácia
Utorok: -
Streda: 07:30 – 15:30
Štvrtok: 07:30 – 15:30 infúzna liečba
Piatok: 07:30 – 13:30 administratíva
12:00 – 12:30 obedňajšia prestávka
  • komplexná lekárska starostlivosť
  • diagnostika a liečba akútnych alebo chronických ochorení respiračného systému, t.j. dýchacích ciest a pľúc u dospelých pacientov
  • diagnostika a liečba tuberkulózy