Praktická ambulancia pre dospelých 2

Lekár:
MUDr.BZÍK Miron

MUDr.VACHAĽOVÁ Marianna

Sestra:
TKÁČOVÁ Anna

Kontakt:
0908 488 905

Ordinačné hodiny:
Pondelok: 07:30 – 14:00
Utorok: 07:30 – 14:00
Streda: 07:30 – 14:00
Štvrtok: 07:30 – 14:00 MUDr. Vachaľová
Piatok: 07:30 – 14:00
07:00 – 07:30 odbery
12:00 – 12:30 obedňajšia prestávka
14:00 – 15:30 administratíva
  • primárna starostlivosť celého rozsahu
  • diagnostika a liečba bežných ochorení i závažnejších porúch zdravotného stavu
  • vstupné, preventívne, výstupné prehliadky
  • očkovania i vyšetrenia za presne stanovených účelov
  • spolupráca so špecialistami, odbornými lekármi