Praktická ambulancia pre dospelých 3 - Chmeľov

Lekár:
MUDr. BZÍK Miron


Sestra:
Bc.FEČOVÁ Anna

Kontakt:

0918 300 803


Ordinačné hodiny:
Pondelok: 07:30 – 15:30 objednaní pacienti
Utorok: 07:30 – 15:30 objednaní pacienti
Streda: 07:30 – 15:30 objednaní pacienti
Štvrtok: 07:30 – 15:30
Piatok: 07:30 – 15:30 objednaní pacienti
07:00 – 07:30 odbery
  • primárna starostlivosť celého rozsahu
  • diagnostika a liečba bežných ochorení i závažnejších porúch zdravotného stavu
  • vstupné, preventívne, výstupné prehliadky
  • očkovania i vyšetrenia za presne stanovených účelov
  • spolupráca so špecialistami, odbornými lekármi