RTG pracovisko

Laborantka:
HALEKOVÁ Jarmila

Kontakt:

0908 349 453

Ordinačné hodiny:
Pondelok: 07:30 – 14:30
Utorok: 07:30 – 14:30
Streda: 07:30 – 14:30
Štvrtok: 07:30 – 14:30
Piatok: 07:30 – 14:30
12:00 – 12:30 obedňajšia prestávka
14:30 – 15:45 administratíva
  • sonografické vyšetrenia s popisom
  • komplexné RTG snímky skeletu, hrudníka
  • malé RTG snímky zubov