Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti

ČO JE SLUŽBA ADOS?

Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti

Poskytuje komplexnú domácu ošetrovateľskú starostlivosť pacientom všetkých vekových skupín v pohodlí ich domova. Službu poskytujú zdravotné sestry a je určená najmä imobilným a ťažko mobilným pacientom po prepustení z nemocnice, po úraze, operáciách, cievnych mozgových príhodách, chronicky chorým a onkologickým pacientom.

Aké služby poskytujeme?

Ošetrovanie rán, preležanín a vredov predkolenia
Preväzy rán
Ošetrovanie stómií
Podávanie injekcií a infúzií
Starostlivosť o sondu a výživa pacienta sondou, ezotracheálnu kanylu
Odborný nácvik potrebných výkonov pri starostlivosti o chorého doma
Odbery krvi, moču, výtery hrdla
Špeciálna rehabilitácia

Máte záujem o službu?

Službu musí odporučiť praktický lekár, ošetrujúci lekár špecialista, zdravotnícke zariadenie alebo o ňu požiada samotný pacient. Po predložení lekárskych správ sestra ADOS navštívi domácnosť pacienta, aby sa oboznámila so zdravotným stavom a pripravila návrh na domáce ošetrovanie.