Neuro-rehabilitačné centrum

Naša poliklinika otvorila v januári 2022 komplexné neuro-rehabilitačné centrum pre detičky s vývojovými poruchami, ktoré je unikátne v celom Prešovskom kraji.

Moderné vybavenie ambulancií a profesionálny prístup našich odborníkov

Chceme sa stať rodinným lekárom, ktorý sa postará o zdravie všetkých členov Vašej rodiny

Hyperbarická komora

Hyperbarická oxygenoterapia (skratka HBO) je liečebná metóda založená na dopravovaní kyslíka do pľúc pod zvýšeným tlakom.

Oxygenoterapia

Oxygenoterapia je liečba kyslíkom. Táto liečebná a regeneračná metóda je založená na inhalácii primeraných dávok kyslíka.

Nájdete u nás

Spoľahlivé a kvalitné zdravotnícke služby

Zdravotná starostlivosť
Svojou polohou zastrešujeme zdravotnú starostlivosť pre spádovú oblasť viac ako 23 tisíc obyvateľov
Profesionálny prístup
Ponúkame komplexnú diagnostickú a terapeutickú starostlivosť o Vaše zdravie na vysokej úrovni
Komplexné služby
Dennú zdravotnú starostlivosť pre viacero zdravotníckych odborov poskytujeme v rámci 19 ambulancií

Ambulancie

Nájdete u nás nasledujúce špacializované ambulancie

Budova polikliniky
Ambulancia vnútorného lekárstva (Interná)
Dnes ordinujeme od 07:00 do 15:00
Budova polikliniky
Nefrologická ambulancia
Dnes neordinujeme
Budova polikliniky
Pneumologicko ftizeologická (pľúcna) ambulancia
Dnes neordinujeme
Budova polikliniky
Neurologická ambulancia
Dnes ordinujeme od 07:30 do 15:30
Budova polikliniky
Chirurgická ambulancia
Dnes ordinujeme od 07:30 do 15:30
Budova polikliniky
Ortopedická ambulancia
Dnes neordinujeme
Budova polikliniky
Oftalmologická (očná) ambulancia
Dnes ordinujeme od 07:30 do 15:30
Budova polikliniky
Ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie
Dnes neordinujeme
Budova polikliniky
Infúzne stredisko
Dnes ordinujeme od 07:30 do 15:00
Budova polikliniky
Klinická biochémia, hematológia a transfuziológia
Dnes neordinujeme
Budova polikliniky
RTG pracovisko – Rádiológia
Dnes ordinujeme od 07:00 do 14:30
Budova polikliniky
USG pracovisko – ultrazvuk
Dnes ordinujeme od 07:00 do 12:00
Budova polikliniky
Rehabilitačné pracovisko
Dnes ordinujeme od 07:30 do 15:30
Budova lekárne
Všeobecná ambulancia pre dospelých 1
Dnes ordinujeme od 07:00 do 14:00
Budova lekárne
Všeobecná ambulancia pre dospelých 2
Dnes ordinujeme od 07:00 do 14:00
Obec Chmeľov
Všeobecná ambulancia pre dospelých 3
Dnes ordinujeme od 07:00 do 14:00
Budova lekárne
Gynekologicko pôrodnícka ambulancia
Dnes ordinujeme od 08:00 do 14:30
Budova lekárne
Všeobecná ambulancia pre deti a dorast
Dnes ordinujeme od 07:00 do 14:00
Obec Kapušany
Všeobecná ambulancia pre dospelých 4
Dnes neordinujeme