Neuro-rehabilitačné centrum

Naša poliklinika otvorila v januári 2022 komplexné neuro-rehabilitačné centrum pre detičky s vývojovými poruchami, ktoré je unikátne v celom Prešovskom kraji.

Moderné vybavenie ambulancií a profesionálny prístup našich odborníkov

Chceme sa stať rodinným lekárom, ktorý sa postará o zdravie všetkých členov Vašej rodiny

Hyperbarická komora

Hyperbarická oxygenoterapia (skratka HBO) je liečebná metóda založená na dopravovaní kyslíka do pľúc pod zvýšeným tlakom.

Oxygenoterapia

Oxygenoterapia je liečba kyslíkom. Táto liečebná a regeneračná metóda je založená na inhalácii primeraných dávok kyslíka.

Nájdete u nás

Spoľahlivé a kvalitné zdravotnícke služby

Zdravotná starostlivosť
Svojou polohou zastrešujeme zdravotnú starostlivosť pre spádovú oblasť viac ako 23 tisíc obyvateľov
Profesionálny prístup
Ponúkame komplexnú diagnostickú a terapeutickú starostlivosť o Vaše zdravie na vysokej úrovni
Komplexné služby
Dennú zdravotnú starostlivosť pre viacero zdravotníckych odborov poskytujeme v rámci 19 ambulancií

Ambulancie

Nájdete u nás nasledujúce špacializované ambulancie