Neuro-rehabilitačné centrum

Naša poliklinika otvorila v januári 2022 neuro-rehabilitačné centrum pre detičky s vývojovými poruchami. Takéto komplexné centrum, ktorého súčasťou je rehabilitácia, hyperbarická komora, snoezelen aj ergoterapeutická miestnosť sa nenachádza v celom Prešovskom kraji.

Vzhľadom na veľký záujem a dopyt po terapiách aj pre deti po detskej mozgovej obrne, hendikepovaných ľudí s pohybovými poruchami, pre ľudí po mozgových príhodách, po úrazoch ale aj seniorov, bolo potrebné rozšíriť priestory rehabilitácie a zakúpiť potrebné postroje na Therasuit cvičenie, bradlové chodníky na nácvik chôdze či namontovať stropné zdvíhacie zariadenie. Sme úprimne radi, že vďaka partnerom môžeme pomôcť ľuďom ku kvalitnejšiemu životu a krajším zajtrajškom.

Tento projekt podporila aj poisťovňa Dôvera v rámci grantového programu Bojovníci za zdravie, ktorý realizuje v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska.