Oxygenoterapia

Liečba kyslíkom

Oxygenoterapia

Oxygenoterapia je liečba kyslíkom. Táto liečebná a regeneračná metóda je založená na inhalácii primeraných dávok kyslíka. Váš organizmus vďaka tejto procedúre dostane vysoko koncentrovaný kyslík (až do 90%). Pritom jeho koncentrácia vo vzduchu je iba 21%.

Liečba kyslíkom

Hyperbarická komora

Hyperbarická oxygenoterapia (skratka HBO) je liečebná metóda založená na dopravovaní kyslíka do pľúc pod zvýšeným tlakom. Tento spôsob liečby, často spájaný s potápačmi či letcami, má za sebou pomerne dlhú históriu vývoja. Už v roku 1662 bola vykonaná liečba stlačeným vzduchom, od roku 1830 sa začala, najprv vo Francúzsku, používať v masovej miere. Rozvoj liečby pomocou pretlakového kyslíka sa datuje na koniec 19. storočia.