Oxygenoterapia

Liečba kyslíkom

Hyperbarická komora

Hyperbarická oxygenoterapia (skratka HBO) je liečebná metóda založená na dopravovaní kyslíka do pľúc pod zvýšeným tlakom. Tento spôsob liečby, často spájaný s potápačmi či letcami, má za sebou pomerne dlhú históriu vývoja. Už v roku 1662 bola vykonaná liečba stlačeným vzduchom, od roku 1830 sa začala, najprv vo Francúzsku, používať v masovej miere. Rozvoj liečby pomocou pretlakového kyslíka sa datuje na koniec 19. storočia.

Po 2. svetovej vojne došlo k rozvoju hyperbarickej medicíny na vedeckom podklade a od roku 1994 prebieha táto liečba podľa všeobecne uznávaných štandardov.

V súčasnej dobe má HBO široké využite ako podporná liečba množstva ochorení a porúch zdravia, kde dochádza k nedostatočnému okysličovaniu tkanív a orgánov. Pomocou zvýšenia tlaku vdychovaného kyslíka dosiahneme jeho vyššie fyzikálne rozpustenie v krvnej plazme. Množstvo rozpusteného kyslíka v krvi môže narásť cca. 10 násobne oproti normálnemu stavu pri dýchaní bežného vzduchu, aj v prípadoch, kedy je jeho nosič – krvné farbivo hemoglobín už plne nasýtený. Čím je viac kyslíka v krvi, tým ľahšie dochádza k jeho prestupu do cieľových orgánov a tkanív.

Týmto mechanizmom sa kyslíkom zásobujú aj časti organizmu, kam sa už červené krvinky nedostanú vôbec alebo len v obmedzenej miere pre poškodenie krvných vlásočníc. To všetko prispieva k podpore reparácie a regenerácie tkanív a najmenších krvných ciev – kapilár, eliminácii poškodenia DNA, úprave zápalovej aktivity podporou aktivity bielych krviniek – leukocytov, ako aj priamemu toxickému účinku na niektoré baktérie.

Zvýšením dodávky kyslíka do tkanív môžeme dosiahnuť urýchlenie hojenia a návrat do bežného života, prípadne zníženie výskytu následných komplikácií ochorení. Liečba tiež prispieva k zvýšeniu fyzickej a psychickej výkonnosti a k relaxácii organizmu.

Liečba pretlakovým kyslíkom prebieha v zariadení nazývanom hyperbarická komora. Priestor samotnej komory sa plní stlačeným vzduchom a vdychujete pretlakový kyslík. Jeden pobyt v hyperbarickej komore trvá 50 minút.

Liečba je vhodná najmä pri:

 • chronických komplikáciách diabetes mellitus – diabetická noha, neuropatia, angiopatia
 • vredoch a gangrénach z chronického nedokrvenia končatín
 • komplikáciach varixov dolných končatín
 • iných, dlhodobo sa nehojacích ranách, aj infikovaných, po poraneniach, dekubitoch
 • liečbe na chronickú osteomyelitídu
 • chronickej fáze cievnej mozgovej príhody a poraneniach centrálnej nervovej sústavy
 • náhlej percepčnej poruche sluchu, akustickej traume – do 3 mesiacov od vzniku
 • komplexnom regionálnom bolestivom syndróme (Sudeckovej algoneurodystrofii)
 • avaskulárnej nekróze hlavice femuru vo včasných štádiách
 • včasných štádiách dementného syndrómu.
 • chronický únavový syndróm
 • chronický stres a nadmerné psychické vypätie
 • poruchy koncentrácie a pamäti
 • zlepšenie fyzickej výkonnosti u športovcov aj nešportovcov

Liečba je nevhodná, ak:

 • máte neliečený pneumotorax, alebo ste prekonali spontánny pneuomotorax
 • ste po resekčnom výkone na pľúcach
 • ste po operácii stredného ucha alebo náhrade stredoušných kostičiek, trpíte na otosklerózu, alebo na závažnejšie ušné ochorenie
 • trpíte astmou bronchiale alebo chronickou obštrukčnou chorobou ťažkého stupňa
 • máte neliečené onkologické ochorenie
 • ste utrpeli zlomeninu spodiny lebky
 • trpíte kŕčovitým ochorením, napríklad epilepsiou – ak ste dlhodobo bez záchvatov
 • aktuálne máte akútnu infekciu horných alebo dolných dýchacích ciest, prínosových dutín, nepriechodnosť dutín alebo Eustachovej trubice – nutné prerušiť liečbu HBO do vyliečenia ochorenia
 • ste tehotná.