Kontakt

Neváhajte nás kontaktovať

S radosťou Vám pomôžeme

 • Budova polikliniky
 • Budova lekárne Damila
 • Ambulancia Kapušany
 • Ambulancia Chmeľov

Adresa

 • Poliklinika Giraltovce ILB, s.r.o.
 • Kukorelliho 334/16
 • 087 01 Giraltovce
 • IČO: 36452998
 • DIČ: 2021584642
 • IČ DPH: SK2021584642
 • Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 10942/P

Adresa

Adresa

Adresa