Klinická biochémia, hematológia a transfuziológia

V ambulancii sa o Vás

Postarajú

Mgr. Macáková Daniela
Sestra: Mgr. Macáková Daniela

Ambulancia

Vám ponúka

  • Základné vyšetrenie krvi, séra a plazmy
  • Zber materiálu z ambulancie
  • Jednorazový odberový materiál
  • Kapilárny odber na vyšetrenie glykémie
  • Výsledky KO a základné vyšetrenie moču
  • Výsledky rutinných biochemických vyšetrení
  • Príjem biochemického materiálu denne
  • Denne dostupnosť výsledkov všetkých vyšetrení

Ordinačné

Hodiny

Pondelok
neordinujeme
Utorok
od 07:00
do 12:00
Streda
neordinujeme
Štvrtok
neordinujeme
Piatok
neordinujeme
Administratíva od 12:00 do 16:00