Ambulancia vnútorného lekárstva (Interná)

V ambulancii sa o Vás

Postarajú

MUDr. Slivka Marián, PhD. MUDr. Gmitterová Jarmila
Lekár: MUDr. Slivka Marián, PhD. MUDr. Gmitterová Jarmila
Věchtová Viktória
Sestra: Věchtová Viktória

Ambulancia

Vám ponúka

  • Preventívne vyšetrenia
  • Komplexné interné vyšetrenie zamerané na diagnostiku, diferenciálnu diagnostiku a liečbu vnútorných chorôb (obličiek, prostaty, pečene, štítnej žľazy, nádorových markerov)
  • Kontrolné interné vyšetrenia za účelom indikácie medikamentóznej liečby a potrebných doplňujúcich vyšetrení
  • Kontrolné interné vyšetrenia za účelom indikácie medikamentóznej liečby a potrebných doplňujúcich vyšetrení
  • Posudkové interné vyšetrenia zamerané na posúdenie zdravotného stavu
  • Vyšetrenie potrebné ku kúpeľnej liečbe
  • Prevenciu a diagnostiku diabetes mellitus, poruchy výživy a iných metabolických ochorení
  • Základnú edukáciu pacientov o zdravej výžive, zdravom životnom štýle
  • Liečbu diabetes mellitus
  • Prácu s diabetickými pomôckami

Ordinačné

Hodiny

Pondelok
od 07:00
do 15:00
Utorok
od 07:00
do 15:00
Streda
od 07:00
do 15:00
Štvrtok
od 07:00
do 15:00
Piatok
od 07:00
do 15:00
Obedňajšia prestávka od 12:00 do 12:30