Všeobecná ambulancia pre dospelých 1

V ambulancii sa o Vás

Postarajú

MUDr. Maťaš Milan MUDr. Vachaľová Marianna
Lekár: MUDr. Maťaš Milan MUDr. Vachaľová Marianna
Dufalová Edita
Sestra: Dufalová Edita

Ambulancia

Vám ponúka

  • Starostlivosť celého rozsahu
  • Diagnostiku a liečbu bežných ochorení i závažnejších porúch zdravotného stavu
  • Vstupné, preventívne, výstupné prehliadky
  • Očkovania i vyšetrenia za presne stanovených účelov
  • Spoluprácu so špecialistami, odbornými lekármi

Ordinačné

Hodiny

Pondelok
od 07:00
do 14:00
Utorok
od 07:00
do 15:00
Streda
od 07:00
do 16:00
Štvrtok
od 07:00
do 14:00
Piatok
od 07:00
do 14:00
Odbery od 07:00 do 07:30
Obedňajšia prestávka od 12:00 do 12:30
Administratíva od 14:00 do 15:30